UA-82216518-1

2016年01月29日

内懐を見透かす

Kàntòu nèixīn。kànpò nèiqíng
看透内心。看破内情。

☆いくら強がりを言っても、とうに君の内懐は見透かされているよ。


bùguǎn nǐ zěnme zuǐyìng, zǎo jiù kàntòu nǐ xīnlǐ zěnme xiǎng dele.
不管你怎么嘴硬,早就看透你心里怎么想的了。


☆他人に内懐を見透かされた。

Bèi rén kànpòle dǐxì.
被人看破了底细。





CloudTip

中国語 ブログランキングへ
posted by Linushas at 00:00| Comment(0) | TrackBack(0) |

2016年01月28日

うだつがあがらない

tai2 bu4 qi3tou2 lai2
抬不起头来
fan1 bu4liao3 shen1
翻不了身
bu4 bei4 zhong4yong4
不被重用

☆学歴がないばかりに、いくら会社のために尽くしても一向にうだつがあがらない。

you2yu2 mei2you3 xue2li4, suo3yi3 bu4guan3 zen3me wei4 gong1si1 mai4li4qi4 ye3 de2 bu4 dao4 zhong4yong4
由于没有学历,所以不管怎么为公司卖力气也得不到重用。


☆そんなことを考えていたのでは、一生うだつがあがらないに違いない。
yao4shi na4me xiang3, yi1bei4zi ye3 tai2 bu4 qi3tou2 lai2
要是那么想,一辈子也抬不起头来。

<類>浮かぶ瀬が無い






中国語 ブログランキングへ
続きを読む...
タグ:類義語
posted by Linushas at 00:00| Comment(0) | TrackBack(0) |

2016年01月27日

疑いをはさむ

Huáiyí
怀疑

☆彼の新学説は理路整然としたもので、疑いを挟む余地がない。

tā de xīn xuéshuō tiáolǐ qīngxī, méiyǒu huáiyí de yúdì.
他的新学说条理清晰,没有怀疑的余地。


-----
posted by Linushas at 00:00| Comment(0) | TrackBack(0) |

2016年01月26日

嘘も方便

Shuōhuǎng yǒushí yěshì yī zhǒng quányí zhī jì
说谎有时也是一种权宜之计


☆嘘も方便で、窮地を逃れるためにはやむを得なかった。


shuōhuǎng yǒushí yěshì yī zhǒng quányí zhī jì, wèile bǎituō kùnjìng bùdé bù wéi zhī.
说谎有时也是一种权宜之计,为了摆脱困境不得不为之。


----
posted by Linushas at 00:00| Comment(0) | TrackBack(0) |

2016年01月25日

嘘八百を並べる

Huǎnghuà liánpiān
谎话连篇

☆嘘八百を並べてごまかそうとしても、そう簡単にはだまされないぞ。

nǐ huǎnghuà liánpiān de yào piàn rén, dànshì wǒ bù huì qīngyì de shàng dàng.
你谎话连篇地要骗人,但是我不会轻易地上当。

☆本郷の一友人を訪ねて嘘八百を並べた。

Zhǎo běn xiāng de yīgè péngyǒu sāle yītòng huǎng.
找本乡的一个朋友撒了一通谎。


-----
posted by Linushas at 00:00| Comment(0) | TrackBack(0) |

2016年01月24日

嘘の皮が剥がされる

Jiēlù piànjú
揭露骗局

jiēchuān huǎngyán
揭穿谎言

☆警察で厳しい追及を受け、とうとう嘘の皮が剥がされた。

zài jǐngchá jú shòudào yánlì zhuīchá, huǎngyán zhōngyú bèi jiēchuān
在警察局受到严厉追查,谎言终于被揭穿。

☆証拠を突きつけられて、すっかり嘘の皮が剥がされた。

zhèngjù quèzuò, huǎngyán bèi chèdǐ chuōchuān
证据确凿,谎言被彻底戳穿。


-----
posted by Linushas at 00:00| Comment(0) | TrackBack(0) |

2016年01月23日

嘘で固める

Zǒng shì sāhuǎng piàn rén
总是撒谎骗人

huǎnghuà liánpiān
谎话连篇

☆嘘で固めた一生を送る。

dùguòle sāhuǎng piàn rén de yīshēng
度过了撒谎骗人的一生。


-----
posted by Linushas at 00:00| Comment(0) | TrackBack(0) |

2016年01月22日

渦を巻く

Juǎn qǐ xuánwō
卷起旋涡

☆川の水が渦を巻いた。

héshuǐ juǎn qǐ xuánwō
河水卷起旋涡。


-----
posted by Linushas at 00:00| Comment(0) | TrackBack(0) |

2016年01月21日

渦に巻き込まれる

juǎn rù xuánwō zhī zhōng
卷入旋涡之中

☆争いの渦に巻き込まれる。

juǎn jìn jiūfēn de xuánwō zhī zhōng
卷进纠纷的旋涡之中。

☆激越な賛辞の渦に巻き込まれた。

bèi juǎn rù jīyuè de zànsòng zhōng.
被卷入激越的赞颂中。

<類>渦中に巻き込まれる


中国語 ブログランキングへ


続きを読む...
タグ:類義語
posted by Linushas at 00:00| Comment(0) | TrackBack(0) |

2016年01月20日

薄気味が悪い

Yǒuxiē kěpà。fā shèn
有些可怕。发瘆

☆門のあたりを変な男がうろついていて、何だか薄気味が悪いね。

yīgè xíngjì kěyí de rén zài ménkǒu páihuáizhe, bùzhī wèishéme zǒng yǒudiǎn er fā shèn.
一个形迹可疑的人在门口徘徊着,不知为什么总有点儿发瘆。


-----
posted by Linushas at 00:00| Comment(0) | TrackBack(0) |
ファン
最新コメント
生き馬の目を抜く by Linushas (04/29)
生き馬の目を抜く by (04/28)
引導を渡す by ブィ (04/06)
引導を渡す by たかし (03/19)
しんにゅうを掛ける by クロスケ (12/28)
検索
タグクラウド
カテゴリーアーカイブ
(106)
(212)
(32)
(172)
(218)
(264)
(234)
(132)
(43)
(123)
(64)
(251)
(49)
(70)
(44)
(93)
(73)
(40)
(107)
(92)
(109)
(38)
(12)
(54)
(16)
(197)
(169)
(67)
(22)
(66)
(6)
プロフィール