UA-82216518-1

2020年03月31日

非難を浴びる

Dà shòu zénàn
大受责难

☆酒を飲んで暴れて非難を浴びた。

hējiǔ yǐhòu yào jiǔ fēng, dà shòu zénàn.
喝酒以后要酒疯,大受责难。


人気ブログランキングへ
posted by Linushas at 00:00| Comment(0) | TrackBack(0) |

2020年03月30日

深みにはまる

Xiàn dé hěn shēn
陷得很深

☆遊び半分で賭け事に手を出しているうちに、ずるずると深みにはまってしまった。

bàn zhēn bàn jiǎ de cānjiāle dǔbó, bùzhī bù jué de jiù xiàn jìnqùle.
半真半假地参加了赌博,不知不觉地就陷进去了。

☆太郎との関係が思わぬ深みにはまった。

Bùzhī bù jué de hé tàiláng de guānxì jiù fēicháng mìqièle.
不知不觉地和太郎的关系就非常密切了。人気ブログランキングへ

posted by Linushas at 00:00| Comment(0) | TrackBack(0) |

不覚を取る

Shībài (yīn cūxīn dàyì dǎozhì)
失败(因粗心大意导致)

☆敵の力を見くびって不覚を取る。

yīn qīngdí ér zāo dào shībài.
因轻敌而遭到失败。


人気ブログランキングへposted by Linushas at 00:00| Comment(0) | TrackBack(0) |

不帰の客となる

Sǐ qù
死去

☆年が改まって、僕は二つの中学の入学試験を受けた。母は試験が終わって間もなく、不帰の客となった。

guò le yī nián, wǒ cānjiāle liǎng gè zhōngxué de kǎoshì, kǎoshì jiéshù bùjiǔ, wǒ de māmā jiù sǐle.
过了一年,我参加了两个中学的考试,考试结束不久,我的妈妈就死了。人気ブログランキングへ

posted by Linushas at 00:00| Comment(0) | TrackBack(0) |

2020年03月29日

不覚の涙

Bù zìjué liúchū de lèishuǐ.
不自觉流出的泪水

☆不覚の涙を禁じえぬ。

Bùjīn liúlèi.
不禁流泪

☆あまりの哀れさに不覚の涙を流した。

Kělián dé lìng rén bùjīn liúlèi.
可怜得令人不仅流泪。人気ブログランキングへ


posted by Linushas at 00:00| Comment(0) | TrackBack(0) |

分がいい

Duì zìjǐ yǒulì
对自己有利

☆この組み合わせなら、僕らのチームはかなり分がいいんじゃないか。

zhèyàng fēnzǔ, duì wǒmen duì bùshì fēicháng yǒulì ma.
这样分组,对我们队不是非常有利吗。


人気ブログランキングへposted by Linushas at 00:00| Comment(0) | TrackBack(0) |

笛吹けども踊らず

Rèn nǐ qiān tiáo miàojì wǒ yǒu yīdìngzhīguī
任你千条妙计我有一定之规

☆笛吹けども踊らずで、政府がいくら誇大広告の自粛を呼びかけても効き目がない。

rèn nǐ qiān tiáo miàojì wǒ yǒu yīdìngzhīguī, zhèngfǔ zěnme hàozhào bù zuò kuādà guǎnggào, yě bù qǐ zuòyòng.
任你千条妙计我有一定之规,政府怎么号召不做夸大广告,也不起作用。人気ブログランキングへposted by Linushas at 00:00| Comment(0) | TrackBack(0) |

2020年03月28日

風前の灯

Fēng qián zhī zhú. Wēizàidànxì
风前之烛。危在旦夕

☆あの会社は最近とみに経営状態が悪くなり、今や風前の灯だ。

nàgè gōngsī zuìjìn jīngyíng zhuàngkuàng túrán èhuà, xiànzài yǐjīng fēng juǎn cán zhú, wēizàidànxì.
那个公司最近经营状况突然恶化,现在已经风卷残烛,危在旦夕。


人気ブログランキングへ
posted by Linushas at 00:00| Comment(0) | TrackBack(0) |

風雪に耐える

Bǎojīngfēngshuāng
饱经风霜

☆十年の風雪に耐え、今ここに新事業を発足させる運びとなった。

bǎocháng shí nián de fēngshuāng, rújīn yào zài zhè'er kāishǐ yī fān xīn de shìyèle.
饱尝十年的风霜,如今要在这儿开始一番新的事业了。人気ブログランキングへ

posted by Linushas at 00:00| Comment(0) | TrackBack(0) |

風采が上がらない

Qímàobùyáng
其貌不扬

☆現れたのは、五尺足らずの額と寛骨が以上に突出した、およそ風采の上がらぬ老人であった。

chūlái de shìgè shēngāo bùzú wǔ chǐ, étóu hé quán gǔ yìcháng túchū, qímàobùyáng de lǎorén.
出来的是个身高不足五尺,额头和颧骨异常突出,其貌不扬的老人。

☆彼は風采は上がらないが、営業マンとしては非常に優秀だ。

Tā suī qímàobùyáng, dàn zuò wéi yíngyè rényuán shì fēicháng chūsè de.
他虽其貌不扬,但做为营业人员是非常出色的。人気ブログランキングへ

posted by Linushas at 00:00| Comment(0) | TrackBack(0) |
ファン
最新コメント
生き馬の目を抜く by Linushas (04/29)
生き馬の目を抜く by (04/28)
引導を渡す by ブィ (04/06)
引導を渡す by たかし (03/19)
しんにゅうを掛ける by クロスケ (12/28)
検索
タグクラウド
カテゴリーアーカイブ
(106)
(212)
(32)
(172)
(218)
(264)
(234)
(132)
(43)
(123)
(64)
(251)
(49)
(70)
(44)
(93)
(73)
(40)
(107)
(92)
(109)
(38)
(12)
(54)
(16)
(197)
(169)
(67)
(22)
(66)
(63)
(143)
(65)
(158)
(47)
(9)
プロフィール